Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
Mt 11,28

Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej w Archidiecezji Krakowskiej.

Do kogo skierowane są te katechezy? Do Ciebie!

 1. Kraków — Borek Fałęcki. Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, ul. Zakopiańska 86.
  W niedzielę 22.01.2017 na wszystkich mszach świętych będziemy zapraszać na katechezy, które odbędą się w salce domu katechetycznego obok kościoła w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18:45 poczynając od 24.01.2017.

 2. Kraków — Łagiewniki. Parafia Matki Bożej Saletyńskiej, ul. Cegielniana 43.
  W niedzielę 05.02.2017 na wszystkich mszach świętych będziemy zapraszać na katechezy, które odbędą się w kaplicy w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18:45 poczynając od 06.02.2017.

 3. Kraków — Nowa Huta. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej (O.O. Cystersi), os. Szklane Domy 7.
  W niedzielę 05.02.2017 na wszystkich mszach świętych będziemy zapraszać na katechezy, które odbędą się w dolnym kościele w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 19:00 poczynając od 06.02.2017.

 4. Kraków — Podgórze. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Witosa 9 (Kurdwanów).
  W niedzielę 05.02.2017 na wszystkich mszach świętych będziemy zapraszać na katechezy, które będą się odbywały od 06.02.2017 w poniedziałki i czwartki o godzinie 19:30 w auli Domu Parafialnego (zejście po schodach przy głównym wejściu do Domu Parafialnego).

 5. Kraków — Stare Miasto. Parafia Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 26.
  Zaproszenia na katechezy w niedzielę 12.02.2017 na wszystkich mszach; w tym dniu po ostatniej mszy około godziny 19:45 pierwsza katecheza w kościele. Kolejne katechezy w niedziele i środy o godzinie 19:45.

 6. Kraków — Czyżyny. Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego, os. Dywizjonu 303 nr 63.
  W niedzielę 26.03.2017 na wszystkich mszach świętych będziemy zapraszać na katechezy, które będą się odbywały we wtorki i czwartki o godzinie 19:00 w dolnej kaplicy M.B. Częstochowskiej.

sad-ostateczny-21