Katechezy

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
Mt 11,28

Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej.

Do kogo skierowane są te katechezy? Do Ciebie!

W tym momencie nie ma żadnych trwających katechez.
Katechezy zwykle są głoszone od października do kwietnia.

sad-ostateczny-21