Katechezy Drogi Neokatechumanalnej

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
Mt 11,28

Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej w Archidiecezji Krakowskiej.

Do kogo skierowane są te katechezy? Do Ciebie!

  1. Kraków — Centrum. Kościół św. Barbary (O.O. Jezuici), Mały Rynek 8.
    Zaproszenia na katechezy w niedzielę 25.09.2016 na wszystkich mszach; w tym dniu po ostatniej mszy około godziny 19:00 pierwsza katecheza w kościele. Kolejne katechezy we wtorki i piątki, o godzinie 19:00, w Sali Sodalicyjnej przy kościele — wejście od Placu Mariackiego (drzwi na prawo od głównego wejścia do kościoła, dzwonić domofonem).

sad-ostateczny-21