Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
Mt 11,28

Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej w Archidiecezji Krakowskiej.

Do kogo skierowane są te katechezy? Do Ciebie!

    W tym momencie nie ma żadnych trwających katechez.
    Katechezy zwykle są głoszone w miesiącach od października do kwietnia.

sad-ostateczny-21